Telepsychiatria
2022-11-24

Uzależnienia behawioralne – badanie ankietowe

Dzień dobry!

Postęp technologiczny oraz zmieniające się uwarunkowania kulturowe mają wpływ na zmianę funkcjonowania człowieka. Uzależnienia behawioralne, które w większości przypadków dotyczą wytworzenia patologicznej zależności wobec zwyczajnych czynności wykonywanych rutynowo podczas dnia codziennego, są nadal bagatelizowanym, choć niezmiernie poważnym problemem społecznym. Z pewnością wynika to z niewielkiej świadomości społeczeństwa o wadze problemu uzależnień czynnościowych. Dokonywanie zakupów, korzystanie z mediów społecznościowych i telefonu, granie w gry komputerowe, opalanie się lub też nawyki żywieniowe to jedynie niektóre z czynności , które mogą prowadzić do powstania uzależnień behawioralnych.

Mimo licznych dowodów naukowych potwierdzających istnienie podobieństw między zależnością od realizowanego zachowania, a spożywaniem substancji psychoaktywnych prowadzących do uzależnienia, nadal brakuje danych, aby móc oszacować aktualną skalę problemu w społeczeństwie oraz zaproponować właściwą klasyfikację tej grupy schorzeń. Obecnie część z nich pozostaje włączona do kategorii zaburzeń kontroli impulsów (m.in. patologiczny hazard, kleptomania, trichotillomania, kompulsywne granie w gry komputerowe). Dalsze badania naukowe są w tym przypadku niezbędnym działaniem prowadzącym do powstania nowych i właściwych rekomendacji diagnostycznych i terapeutycznych

Mając na uwadze fakt, że uzależnienia behawioralne dotyczą w szczególności dzieci i młodzieży wdrożono w wybranych szkołach licealnych program profilaktyki pt. „Czerwone flagi w uzależnieniach behawioralnych”. Opracowana prezentacja multimedialna miała na celu zwrócenie uwagi słuchaczy na zdefiniowanie tej grupy schorzeń, jak również czynników ryzyka oraz niepokojących objawów, które mogą świadczyć o pojawieniu się patologicznej zależności wobec określonego zachowania. Wyrażam nadzieję, że tego typu wiedza wśród Uczniów ułatwi profilaktykę uzależnień behawioralnych poprzez wczesne wdrożenie adekwatnej interwencji i szybsze uzyskanie pomocy. W prezentacji omówiono podłoże neurobiologiczne uzależnień behawioralnych, szczególnie w nawiązaniu porównawczym do wybranych substancji chemicznych (np. alkohol etylowy, kofeina, nikotyna, ciężkie narkotyki). Poruszono także aktualne możliwości diagnostyki i terapii tej grupy schorzeń.

Uzależnienia behawioralne ograniczają prawidłowy rozwój człowieka oraz funkcjonowanie społeczne. Mogą również prowadzić do nadużywania substancji psychoaktywnych, w tym zwiększają ryzyko pojawienia się odpowiednich zaburzeń psychicznych m.in. depresji i zaburzeń lękowych. Prowadzą także do szkód finansowych oraz zwiększają ryzyko wystąpienia pozostałych, niekorzystnych skutków zdrowotnych. Mając świadomość wagi problemu, pierwsze artykuły opublikowane na serwisie telepsychiatria.pl będą dedykowane właśnie wybranym zaburzeniom czynnościowym, których cechy uzależnienia zostały dobrze zdefiniowane w specjalistycznej literaturze medycznej.

Zapraszam Państwa do wypełnienia poniższej ankiety. Do badań ankietowych pragnę zaprosić zarówno użytkowników niemających problemu z zaburzeniami behawioralnymi, jak również tych respondentów, którzy być może znajdują się w grupie szczególnie wysokiego ryzyka. Zebrane dane oraz ich publikacja w renomowanym czasopiśmie medycznym pomogą nam ustalić rzeczywistą skalę problemu w polskim społeczeństwie. Ankiety pozostaną w pełni zanonimizowane. Dostęp do badania ankietowego można uzyskać po kliknięciu w poniższy odnośnik lub poprzez bezpośrednie odwiedziny podrozdziału strony pt. „Badania”:

Badanie ankietowe zostanie uruchomione wkrótce – Zapraszamy!