dr n. med. i n. o zdr. Łukasz Zadka

O Mnie

Jestem absolwentem kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2012). W 2013 roku rozpocząłem 5-letnie szkolenie specjalizacyjne w formie rezydentury z Psychiatrii, które zrealizowałem zgodnie z programem kształcenia w II Klinice Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Od wczesnych lat studiów medycznych odkryłem swoją pasję do badań naukowych, która dziś stała się moim drugim zawodem. W 2015 roku rozpocząłem stacjonarny program studiów doktoranckich przy Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w ramach którego przez 6 lat prowadziłem badania nad molekularnym podłożem patogenetycznym jednego z najczęściej występujących nowotworów złośliwych, tj. raka jelita grubego. Uzyskane wyniki badań zaowocowały opracowaniem licznych publikacji, z których część stanowiła podstawę mojej rozprawy doktorskiej pt. „Znaczenie egzocytozy w patogenezie raka jelita grubego” obronionej podczas publicznej dysertacji 24 października 2022 roku.

Wysoka aktywność naukowa zadecydowała o moim zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela akademickiego (etat badawczy) w Zakładzie Badań Ultrastrukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Ślaskich we Wrocławiu (od grudnia 2021 do chwili obecnej). Sukcesy w działalności naukowej przyczyniły się do uzyskania licznych nagród i wyróżnień. W 2022 roku rozpocząłem również szkolenie specjalizacyjne z Farmakologii klinicznej realizowane w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Ślaskich we Wrocławiu.

W czasie wolnym spełniam swoją pasję fotograficzną, lubię poranny jogging oraz górskie wędrówki. Znajduję również czas na dobrą literaturę.

Staże zagraniczne:

  1. Leibniz-Institut für Photonische Technologien (IPHT), Albert-Einstein-Straße 9, 07745 Jena, Niemcy; okres pobytu: 01.08. – 30.11.2021
  2. Universitätsklinik fur Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien, Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien, Austria; okres pobytu: 02.01. – 28.02.2019

Publikacje:

Nagrody i wyróżnienia:

  1. Laureat Stypendium im. Ludwika Hirszfelda za wybitne osiągnięcia w zakresie naukbiologicznych i medycznych przyznane z inicjatywy Prezydenta Wrocławia przez Wrocławskie, Centrum Akademickie (WCA); listopad 2020 rok
  2. Laureat stypendium pt. „Przyszłość Medycyny”; 2021 rok
  3. Finalista plebiscytu „Młode Talenty” w kategorii sukces naukowy; 2020 rok
  4. Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec Przyszłości za projekt nagrodzony w konkursie PRELUDIUM 14 pt „Znaczenie egzocytozy i receptora IL 10RA względem supresji odpowiedzi immunologicznej w raku jelita grubego poprzez mechanizm śródpęcherzykowatego transportu pozakomórkowego”

Projekty badawcze:

  1. Program PRELUDIUM 14 (jako Kierownik Projektu); projekt pt. „Znaczenie egzocytozy i receptora IL10RA względem indukcji supresji odpowiedzi immunologicznej w raku jelita grubego poprzez mechanizm śródpęcherzykowego transportu pozakomórkowego”; numer projektu 2017/27/N/NZ5/02020; wysokość przyznanych środków: 200,200 PLN; źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
  2. Program ETIUDA 7 (jako Stypendysta); projekt pt. „Znaczenie egzocytozy i receptora IL10RA względem indukcji supresji odpowiedzi immunologicznej w raku jelita grubego poprzez mechanizm śródpęcherzykowego transportu pozakomórkowego”; numer projektu: UMO-2019/32/T/NZ5/00278; wysokość przyznanych środków: 125,216 PLN; źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Zapoznaj się z opracowaniami serwisu TELEPSYCHIATRIA.PL

Opracowany materiał tematyczny pełni funkcję edukacyjną i ułatwia zrozumienie wybranych zagadnień z Psychiatrii

Zobacz publikacje